Výzva pre bilaterálne vzťahy na vytvorenie a rozvoj partnerstva (GGCBF01)

Správca programu Úrad vlády SR vyhlasuje výzvu GGCBF01 na predkladanie žiadostí o príspevok z Fondu pre bilaterálne vzťahy na program „Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca“ určenú pre subjekty, ktoré plánujú žiadať podporu v rámci výzvy GGC01 a GGC02:


Príručka pre bilaterálny fond vrátane príloh


Vzor - Zmluva o príspevku a Ponuky na poskytnutie príspevku