ZsNH Vnútorné vybavenie Vily K

Projekt: Adaptácia Vily K na kultúrne centrum (acronym: VILA KULTURA)

Verejný obstarávateľ: Vila K

Dátum vyhlásenia: 22.05.2023

Termín na predloženie ponúk: 05.06.2023 Predmetom obstarávania je dodávka interiérového vybavenia novým a nepoužívaným nábytkom do objektu Vily K vrátane balenia, dopravy, vyloženia, rozmiestnenia v miestnostiach, odbornej montáže do užívateľskej úpravy, odvozu prebytočných ochranných obalov a likvidácie odpadu. Interiérové vybavenie bude zhotovené podľa nábytkovej dokumentácie a stanoviska Krajského pamiatkového úradu v Nitre. . Popis navrhovaného riešenia je uvedený v sprievodnej dokumentácii, ktorá je súčasťou výzvy na predloženie cenovej ponuky. URL adresa: https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik…