Zorganizovanie troch druhov podujatí

Projekt: Rôzne cesty k rovnosti

Verejný obstarávateľ: MyMamy, o.z.

Dátum vyhlásenia: 14.10.2021

Termín na predloženie ponúk: 29.10.2021

Predmetom zákazky je zorganizovanie troch druhov podujatí, ktoré sú rozdelené do jednotlivých časti s následným opisom: a) Tri 2 dňové filmové festivaly „FemFest“ b) Tri kampane „16 dní aktivizmu“ c) Záverečná konferencia k projektu

URL adresa: https://www.mymamy.sk/clanok/808/vyzva_na_predloze…

Výsledok VO

Víťazný uchádzač: PO.CITY, Prostejovská 4840/28, 080 01 Prešov, IČO: 42038995 Združenie WAVE, Mirka Nešpora 1, 08001 Prešov, IČO: 42231175 Stromoradie s.r.o., Konštantínova 8337/7A, 08001 Prešov, IČO: 50508890
Zazmluvnená cena: 21362€
Zmluva: https://www.mymamy.sk/clanok/808/vyzva_na_predlozenie_cp.html
Dodatky: