Zariadenie a vybavenie triedy plnej talentov v Open Talent Centre

Projekt: Snina - mesto rovnakých príležitostí pre všetkých

Verejný obstarávateľ: Mesto Snina

Dátum vyhlásenia: 30.11.2022

Termín na predloženie ponúk: 16.12.2022

Predmetom zákazky je dodávka tovaru uvedená v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky, vrátane doručenia na verejným obstarávateľom doručené miesto dodania