Výzva na predloženie ponuky na Dendrologický posudok na povalové stropy kaštieľa

Projekt: Obnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenia širokej verejnosti - 1. etapa

Verejný obstarávateľ: Mesto Želiezovce

Dátum vyhlásenia: 26.02.2021

Termín na predloženie ponúk: 05.03.2021

Dendrologický posudok na povalové stropy kaštieľa

URL adresa: https://www.zeliezovce.sk/uradna-tabula/vyzva-na-z…

Výsledok VO

Víťazný uchádzač: Drevársky kongres T.G. Masaryka 2117/24, 96001 Zvolen
Zazmluvnená cena: 2868€
Zmluva: https://zeliezovce.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#mesto-zeliezovce/organizacia/mesto-zeliezovce/2021/OBJ/5465188438
Dodatky: