Vyvolávací systém KPK

Projekt: Mestá v Rozšírenom Európskom priestore: Spoločný rozvoj kapacít verejných inštitúcií prostredníctvom slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce a zvyšovanie integrity verejných záležitostí (CEEA)

Verejný obstarávateľ: Mesto Košice

Dátum vyhlásenia: 25.02.2021

Termín na predloženie ponúk: 05.03.2021

Obstaranie vyvolávacieho systému, ktorý má určovať poradie klientov v KPK podľa jednotlivých pracovísk vrátane času príchodu do KPK, oznámenia, ktorý klient sa má dostaviť na ktoré pracovisko a spätná väzba - hodnotenie spokojnosti klienta.

URL adresa: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/11019/summ…

Výsledok VO

Víťazný uchádzač: SonSat s.r.o., Saratovská 26, 841 02 Bratislava, IČO: 35765364
Zazmluvnená cena: 8841.12€
Zmluva: https://www.zverejnenie.esluzbykosice.sk/Objednavka/Detail/17270700/2938224
Dodatky: