Vytvorenie webovej stránky o projekte „Snina – mesto rovnakých príležitostí pre všetkých“ Kód projektu: LDI01007

Projekt: Snina - mesto rovnakých príležitostí pre všetkých

Verejný obstarávateľ: Mesto Snina

Dátum vyhlásenia: 22.11.2021

Termín na predloženie ponúk: 29.11.2021

Zákazka na dodanie služby. Predmetom zákazky je Vytvorenie webovej stránky o projekte „Snina – mesto rovnakých príležitostí pre všetkých“

URL adresa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/det…

Výsledok VO

Víťazný uchádzač: Ing. Ľubomír Mičúch
Zazmluvnená cena: 980€
Zmluva: https://snina.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/?fbclid=IwAR25nJwqT1B3sjWcX6iZiurWamJYCmcJYj7Yoy8IJFUI59kORjLMHf-GERg#snina/organizacia/snina/2021/OBJ/7540103189
Dodatky: