Vytvorenie webovej stránky a administrácia.

Projekt: Obnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenia širokej verejnosti - 1. etapa

Verejný obstarávateľ: Mesto Želiezovce

Dátum vyhlásenia: 31.05.2021

Termín na predloženie ponúk: 28.07.2021

Vytvorenie stránky pre projekt, jej administrácia počas obdobia trvania projektu a príslušné služby určené k prevádzke webu. (VO predĺžené od 10.06.2021 z dôvodu, že ani jedna ponuka ne bola predložená ako kompletná)

URL adresa: https://www.zeliezovce.sk/oznamy/aktuality-projekt…

Výsledok VO

Víťazný uchádzač: EPS Desing s.r.o.
Zazmluvnená cena: 6870€
Zmluva: https://zeliezovce.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#zeliezovce/organizacia/mesto-zeliezovce/2021/ZML/7144895895
Dodatky: