Vypracovanie strategického dokumentu „Rámec pre boj proti klimatickej zmene cestou podpory udržateľnej výroby a spotreby energie v meste Košice“ (v skratke SECAP).

Projekt: Mestá v Rozšírenom Európskom priestore: Spoločný rozvoj kapacít verejných inštitúcií prostredníctvom slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce a zvyšovanie integrity verejných záležitostí (CEEA)

Verejný obstarávateľ: Mesto Košice

Dátum vyhlásenia: 14.04.2021

Termín na predloženie ponúk: 29.04.2021

Vypracovanie strategického dokumentu „Rámec pre boj proti klimatickej zmene cestou podpory udržateľnej výroby a spotreby energie v meste Košice“ (v skratke SECAP).

URL adresa: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/11797/summ…

Výsledok VO

Víťazný uchádzač: NOVACO s.r.o.
Zazmluvnená cena: 21876€
Zmluva: https://www.zverejnenie.esluzbykosice.sk/Zmluva/Detail/17270700/2966511
Dodatky: