Výstavba športovísk pre rozvoj telesných a duševných schopností detí a mládeže v obci Kružlová – stavebné práce

Projekt: Rozvoj telesných a duševných schopností detí a mládeže v obci Kružlová

Verejný obstarávateľ: Obec Kružlová

Dátum vyhlásenia: 26.05.2022

Termín na predloženie ponúk: 10.06.2022

Cieľom navrhovaných stavebných prác je úprava verejných priestranstiev na dotknutej parcele, teda výstavba športovísk pre rozvoj telesných a duševných schopností detí a mládeže v obci Kružlová. Jednotlivé stavebné objekty, popísané v objektovej skladbe, budú po obnove slúžiť pre účely investora, resp. obyvateľov obce Kružlová. Navrhované stavby plne rešpektujú požiadavky z hľadiska funkčnosti, urbanizmu, prevádzky, architektúry a stavebnej techniky, na obnovenú stavbu v dotknutom území.

URL adresa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detai…