Výstavba športovísk pre rozvoj telesných a duševných schopností detí a mládeže v obci Kružlová – exteriérové ihrisko

Projekt: Rozvoj telesných a duševných schopností detí a mládeže v obci Kružlová

Verejný obstarávateľ: Obec Kružlová

Dátum vyhlásenia: 24.05.2022

Termín na predloženie ponúk: 09.06.2022

Predmet zákazky Výstavba športovísk pre rozvoj telesných a duševných schopností detí a mládeže v obci Kružlová exteriérové ihrisko je súčasťou 1 logického celku. Exteriérové ihrisko bude z oceľovej konštrukcie, odolné voči poveternostným podmienkam.

URL adresa: http://kruzlova.sk/new/