Vnútorné vybavenie Vily K

Projekt: Adaptácia Vily K na kultúrne centrum (acronym: VILA KULTURA)

Verejný obstarávateľ: Vila K

Dátum vyhlásenia: 21.06.2022

Termín na predloženie ponúk: 01.07.2022

Predmetom obstarávania je dodávka interiérového vybavenia novým a nepoužívaným nábytkom do objektu Vily K vrátane balenia, dopravy, vyloženia, rozmiestnenia v miestnostiach, odbornej montáže do užívateľskej úpravy, odvozu prebytočných ochranných obalov a likvidácie odpadu. Vnútorné vybavenie podľa projektovej dokumentácie bude inštalované po ukončení stavebných prác rekonštrukcie a následne adaptácie objektu na kultúrne centrum. Popis navrhovaného riešenia je uvedený v sprievodnej dokumentácii, ktorá je súčasťou výzvy na predloženie cenovej ponuky.

URL adresa: https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/56…