Vnútorné vybavenie Vily K

Projekt: Adaptácia Vily K na kultúrne centrum (acronym: VILA KULTURA)

Verejný obstarávateľ: Vila K

Dátum vyhlásenia: 14.07.2023

Termín na predloženie ponúk: 31.07.2023

Predmetom obstarávania je dodávka interiérového vybavenia novým a nepoužívaným nábytkom do objektu Vily K vrátane balenia, dopravy, vyloženia, rozmiestnenia v miestnostiach, odbornej montáže do užívateľskej úpravy, odvozu prebytočných ochranných obalov a likvidácie odpadu. Interiérové vybavenie bude zhotovené podľa nábytkovej dokumentácie a stanoviska Krajského pamiatkového úradu v Nitre.

URL adresa: https://4a7a4abdf3.clvaw-cdnwnd.com/1fa5b3b8772eb0…