Tvorba web stránky

Projekt: Rôzne cesty k rovnosti

Verejný obstarávateľ: MyMamy, o.z.

Dátum vyhlásenia: 08.01.2022

Termín na predloženie ponúk: 18.01.2022

Návrh a tvorba novej web stránky v rámci projektu "Rôzne cesty k rovnosti"

URL adresa: https://www.mymamy.sk/clanok/844/vyzva_na_predklad…

Výsledok VO

Víťazný uchádzač: Mgr. Marek Fecko, Chminianska Nová Ves 82, 08233 Chminianska Nová Ves, IČO: 53527046
Zazmluvnená cena: 2200€
Zmluva: https://www.mymamy.sk/clanok/844/vyzva_na_predkladanie_ponuk.html
Dodatky: