Teleskopické hľadisko Veritas

Projekt: Dnešok je mostom k zajtrajšku – Dominikánsky kostol v Košiciach – reštaurovanie fasády

Verejný obstarávateľ: Dominikánsky konvent

Dátum vyhlásenia: 26.10.2021

Termín na predloženie ponúk: 10.11.2021

Predmetom zákazky je dodávka teleskopického hľadiska s divadelnými kreslami, ktoré by flexibilitou svojho riešenia umožňovalo využívať priestory sály Veritasu na rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, od filmových predstavení, cez divadelné a koncertné vystúpenia, prednášky, diskusie, konferencie, až po spoločenské akcie spojené s tancom a vystúpeniami s pohybovou aktivitou.

URL adresa: https://dominikani.sk/verejne-obstaravanie-hladisk…

Výsledok VO

Víťazný uchádzač: Sekvoia s.r.o.
Zazmluvnená cena: 113912€
Zmluva: https://dominikani.sk/wp-content/uploads/2022/01/sekvoja01-zac-iernit-1.pdf
Dodatky: