Stavebný dozor pre - Obnova západného paláca hradu Beckov

Projekt: Urobme autentickú rekonštrukciu a poďme na to (akronym: DRAGON, z ang. DO RECONSTRUCTION AUTHENTICALLY AND GO ON).

Verejný obstarávateľ: Obec Beckov

Dátum vyhlásenia: 23.02.2022

Termín na predloženie ponúk: 04.03.2022

Predmetomje výber dodávateľa službystavebného dozora na stavenisku „Obnova západného paláca hradu Beckov“

URL adresa: https://www.tendernet.sk/vyzva/dU1r41gaNRaaR-DVIb8…

Výsledok VO

Víťazný uchádzač: Tomáš Pavlík
Zazmluvnená cena: 6999€
Zmluva: https://www.crz.gov.sk/zmluva/6307863/
Dodatky: