Sedadlá kultúrno-spoločenskej sály

Projekt: Dnešok je mostom k zajtrajšku – Dominikánsky kostol v Košiciach – reštaurovanie fasády

Verejný obstarávateľ: Dominikánsky konvent

Dátum vyhlásenia: 22.03.2021

Termín na predloženie ponúk: 07.04.2021

Sedenie v hľadisku kinosály, s postupnou eleváciou rád sedadiel, s možnosťou zasunutia jednotlivých tribún so sedadlami a ich postupného uloženia nad sebou, do čela stupňa, elektropohonom.

URL adresa: https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detai…

Výsledok VO

Verejné obstarávanie bolo neúspešné