Rekonštrukcia a modernizácia budovy občianskej vybavenosti v obci Prakovce

Projekt: Jednota v rozmanitost

Verejný obstarávateľ: Obec Prakovce

Dátum vyhlásenia: 03.02.2022

Termín na predloženie ponúk: 08.03.2022

Predmetom riešenia je modernizácia elektroinštalácie Budovy občianskej vybavenosti v obci Prakovce. Samotná projektová dokumentácia je zameraná na stavebné úpravy budovy, ktorej súčasťou je rekonštrukcia zatekajúcej strechy, zníženie celkovej energetickej náročnosti budovy (zateplenie fasády, stropov, modernizácia UK, ZTI, Elektro), úprava dispozície 3.NP administratívnej časti a úprava vnútorných povrchov stien, stropov a podláh. odkaz na zverejnenú zmluvu aj s prílohami: https://www.prakovce.sk/zod-3222-eb-stavebne-prace-rekonstrukcia-a-modernizacia-budovy-obc-vybavenosti-0-zmluva/mid/474814/.html#m_474814

URL adresa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detai…