Publicita pre projekty LDI03017- Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov a LID02014 - Spájame sa pre viac príležitostí

Projekt: Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov

Verejný obstarávateľ: Agentúra práce BBSK, n.o.

Dátum vyhlásenia: 08.11.2022

Termín na predloženie ponúk: 16.11.2022

Predmetom prieskumu trhu je zabezpečenie publicity pre projekty LDI03017- Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov a LID02014 - Spájame sa pre viac príležitostí. Zákazka sa delí na 2 logické celky: 1.Logický celok 1 - Digitálna publicita 2.Logický celok - Tlač a propagačné predmety

URL adresa: https://www.agenturapracebbsk.sk/povinne-zverejnov…