Propagačné materiály

Projekt: Jednota v rozmanitost

Verejný obstarávateľ: Obec Prakovce

Dátum vyhlásenia: 24.01.2022

Termín na predloženie ponúk: 31.01.2022

Propagačné materiály: bloky, perá, trička.