Projektový a finančný manažment pre projekt "Unity through Diversity"

Projekt: Jednota v rozmanitost

Verejný obstarávateľ: Obec Prakovce

Dátum vyhlásenia: 01.10.2021

Termín na predloženie ponúk: 07.10.2021

Predmetom zákazky je projektový a finančný manažment pre projekt "Unity through Diversity" v rámci programu "Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov,

URL adresa: https://www.prakovce.sk/module_page/452411/3/zmluv…