Open Sports Center – Multifunkčné centrum

Projekt: Snina - mesto rovnakých príležitostí pre všetkých

Verejný obstarávateľ: Mesto Snina

Dátum vyhlásenia: 14.11.2022

Termín na predloženie ponúk: 06.12.2022

Predmetom obstarávania je Open Sports Center Multifunkčné centrum. Projekt rieši novostavbu Multifunkčného centra v športovom areáli futbalového štadióna Open Sports Center, ktorý bude pozostávať z tribúny orientovanej k hlavnému futbalovému ihrisku, pod ktorou bude umiestnené zázemie.

URL adresa: https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/58…