"Obnova objektov E & F múzea Červený kláštor“ v rámci projektu „Červený kláštor - znovuzrodený.“ financovaného ako preddefinovaný projekt s číslom CLTPP002 z programu z Grantov EHP“

Projekt: Červený Kláštor - znovuzrodený

Verejný obstarávateľ: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Dátum vyhlásenia: 26.02.2021

Termín na predloženie ponúk: 25.03.2021

"Obnova interiérov objektov E & F múzea Červený kláštor“. Požaduje sa výmena všetkých vnútro - objektových inžinierskych sietí v oboch objektoch: vodovod, kanalizácia, plynoinštalácia, vykurovanie, elektro rozvody. V rámci poschodia objektu F budú stavebne upravované steny 5tich izieb, každá s novým hygienickým zázemím. Tiež budú remeselne obnovené repasované či dopĺňané všetky interiérové detaily a to v priestoroch krbovej miestnosti, knižnice, kláštornej školy pre deti, chodieb, sociálnych zariadení mimo izieb.

URL adresa: https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/49…

Výsledok VO

Víťazný uchádzač: SLOVDACH, s.r.o. , Popradská 23, 064 01 Stará Ľubovňa
Zazmluvnená cena: 467095€
Zmluva: https://www.crz.gov.sk/zmluva/5893215/
Dodatky: