OBNOVA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY ŽIDOVSKÁ ŠKOLA – LEVICE_OPAKOVANIE

Projekt: Obnova národnej kultúrnej pamiatky - Židovská škola Levice

Verejný obstarávateľ: Mestské kultúrne stredisko Levice

Dátum vyhlásenia: 04.01.2022

Termín na predloženie ponúk: 27.01.2022

Práce Stručný opis Zámerom investora je obnova budovy bývalej židovskej školy, ktorý by slúžil novému využitiu ako výstavné, vzdelávacie a multifunkčné priestory, v bezprostrednom kontakte so synagógou. Riešená budova vytvára so synagógou spoločný komplex, navzájom budú prepojené komunikáciou. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

URL adresa: https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/53…

Výsledok VO

Víťazný uchádzač: LEVSTAV - LEVICE s.r.o.
Zazmluvnená cena: 929864€
Zmluva: https://crz.gov.sk/data/att/3391169.pdf
Dodatky: