"OBNOVA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY ŽIDOVSKÁ ŠKOLA - LEVICE“

Projekt: Obnova národnej kultúrnej pamiatky - Židovská škola Levice

Verejný obstarávateľ: Mestské kultúrne stredisko Levice

Dátum vyhlásenia: 28.09.2021

Termín na predloženie ponúk: 03.11.2021

Druh zákazky - práce Opis: Zámerom investora je obnova budovy bývalej židovskej školy, ktorý by slúžil novému využitiu ako výstavné, vzdelávacie a multifunkčné priestory, v bezprostrednom kontakte so synagógou. Riešená budova vytvára so synagógou spoločný komplex, navzájom budú prepojené komunikáciou. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

URL adresa: https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/51…

Výsledok VO

Verejné obstarávanie bolo neúspešné