Nadstavba komunitného centra

Projekt: Každý iný, všetci rovní – sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina

Verejný obstarávateľ: Mesto Žilina

Dátum vyhlásenia: 09.02.2023

Termín na predloženie ponúk: 03.03.2023

Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace so stavebnými úpravami nadstavby komunitného centra Žilina Bratislavská ul. p.č. 6144/3.

URL adresa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-z…