MZ-8-21_Prekladateľské a tlmočnícke služby.

Projekt: Obnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenia širokej verejnosti - 1. etapa

Verejný obstarávateľ: Mesto Želiezovce

Dátum vyhlásenia: 10.09.2021

Termín na predloženie ponúk: 16.09.2021

Simultánne tlmočenie zo slovenského jazyka do anglického jazyka a naopak na konferenciách a na podujatiach, Preklad informačných letákov, pozvánok a informačných brožúr do anglického jazyka a naopak.

Výsledok VO

Víťazný uchádzač: Mgr. Alexander Bátovský - magellan
Zazmluvnená cena: 5574€
Zmluva: https://zeliezovce.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#zeliezovce/organizacia/mesto-zeliezovce/2021/OBJ/6903807435
Dodatky: