MZ-3-21_ Obnova kaštieľa v Želiezovciach- národná kultúrna pamiatka

Projekt: Obnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenia širokej verejnosti - 1. etapa

Verejný obstarávateľ: Mesto Želiezovce

Dátum vyhlásenia: 16.07.2021

Termín na predloženie ponúk: 19.08.2021

Rekonštrukcia strechy, krovu, stropných konštrukcii a vybraných miestností prízemia: c.1.08 - 1.13 a chodby 1.23. 1 etapa Zákazka realizovaná v systéme EVO ver. 18.0 Vyhlasovateľ požaduje viazať ponuku zábezpekou v objeme 20 000,-€ v súlade s podmienkami určenými v súťažných podkladoch.

URL adresa: https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/50…

Výsledok VO

Víťazný uchádzač: Pohori Tomáš
Zazmluvnená cena: 1155000€
Zmluva: https://zeliezovce.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#mesto-zeliezovce/organizacia/mesto-zeliezovce/2022/ZML/8145327779
Dodatky: