Medzinárodný dosah a umelecké rezidencie

Projekt: Kaštieľ Coburgovcov v Jelšave - historické, remeselné a ekologické centrum Gemera

Verejný obstarávateľ: Mesto Jelšava

Dátum vyhlásenia: 12.11.2021

Termín na predloženie ponúk: 26.11.2021

Predmetom zákazky je dodanie služieb pri zabezpečení aktivity č.3 projektu Kaštieľ Coburgovcov v Jelšave - historické, remeselné a ekologické centrum Gemera, kód projektu CLT01003

URL adresa: https://uradnatabula.jelsava.sk/download_file_f.ph…

Výsledok VO

Víťazný uchádzač: DIELIK, s.r.o.
Zazmluvnená cena: 17400€
Zmluva: https://uradnatabula.jelsava.sk/zmluvy.phtml?id3=108996
Dodatky: