Externé riadenie projektu"Obnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenia širokej verejnosti

Projekt: Obnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenia širokej verejnosti - 1. etapa

Verejný obstarávateľ: Mesto Želiezovce

Dátum vyhlásenia: 01.04.2023

Termín na predloženie ponúk: 16.04.2023

EXTERNÉ RIADENIE PROJEKTU: Obnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenia širokej verejnosti

URL adresa: https://www.zeliezovce.sk/uradna-tabula/externe-ri…

Výsledok VO

Víťazný uchádzač: LOYAL SERVICE, spol. s.r.o.
Zazmluvnená cena: 12960€
Zmluva: https://zeliezovce.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#mesto-zeliezovce/organizacia/mesto-zeliezovce/null/ZML/6024099787
Dodatky: