Externý manažment projektu „Výstavba multifunkčného zariadenie pre deti a mládež v obci Stráne pod Tatrami

Projekt: Výstavba multifunkčného zariadenia pre deti a mládež v obci Stráne pod Tatrami

Verejný obstarávateľ: Obec Stráne pod Tatrami

Dátum vyhlásenia: 23.09.2021

Termín na predloženie ponúk: 08.10.2021

Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb externého projektového riadenia (manažmentu) pre projekt č. LDI01006 s názvom „ Výstavba multifunkčného zariadenia pre deti a mládež v obci Stráne pod Tatrami “ v rámci výzvy LDI01 vyhlásenej Úradom vlády Slovenskej republiky ako Správcom programu “Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia“, financovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky s požiadavkou v slovenskom a anglickom jazyku v priebehu trvania implementácie projektu (25 mesiacov).

URL adresa: https://www.stranepodtatrami.sk/zverejnovanie/vere…

Výsledok VO

Víťazný uchádzač: PROAGE s.r.o.
Zazmluvnená cena: 38880€
Zmluva: https://www.crz.gov.sk/zmluva/5958017/
Dodatky: