Dominikánsky kostol v Košiciach – reštaurátorské práce na fasáde-II. etapa

Projekt: Dnešok je mostom k zajtrajšku – Dominikánsky kostol v Košiciach – reštaurovanie fasády

Verejný obstarávateľ: Dominikánsky konvent

Dátum vyhlásenia: 15.12.2021

Termín na predloženie ponúk: 17.01.2022

Predmetom zákazky je II. etapa reštaurátorských prác na fasáde Dominikánskeho kostola v Košiciach. a) Reštaurovanie východného polygonálneho uzáveru svätyne a južnej steny svätyne b) Reštaurovanie južnej fasády lode kostola c) Reštaurovanie západnej fasády kostola

URL adresa: https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/53…