dodanie materiálov pre publicitu a propagáciu v rámci projektu "Rôzne cesty k rovnosti"

Projekt: Rôzne cesty k rovnosti

Verejný obstarávateľ: MyMamy, o.z.

Dátum vyhlásenia: 30.11.2021

Termín na predloženie ponúk: 09.12.2021

Predmetom zákazky je dodanie materiálov pre publicitu a propagáciu, ktoré sú rozdelené do dvoch časti s následným opisom: a) Spracovanie textov, grafiky a tlač - papierové materiály b) Spracovanie grafiky a tlač propagačných materiálov: ceruzky, USB, nálepky, tašky, piny, peňaženky, vreckové zrkadielka, pomády a dodanie Roll Up

URL adresa: https://www.mymamy.sk/clanok/833/vyzva_na_predklad…

Výsledok VO

Víťazný uchádzač: 32 C s.r.o., Košťova 8, 04001 Košice, IČO: 45887705
Zazmluvnená cena: 12800€
Zmluva: https://www.mymamy.sk/clanok/833/vyzva_na_predkladanie_ponuk.html
Dodatky: