Dizajn manuál verejných priestorov mesta Modry

Projekt: Deň hliny - Čaro hliny

Verejný obstarávateľ: Slovenské národné múzeum - Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre

Dátum vyhlásenia: 01.10.2021

Termín na predloženie ponúk: 11.10.2021

Predmetom zákazky bude tvorba architektonicko-dizajnérskeho manuálu verejných priestorov v meste Modra. Dizajn manuál budú tvoriť dve časti: a) Analytická časť: • Zadefinovanie verejného priestoru • Súčasný stav, charakteristika, problémy • Odkaz z minulosti – príklady • Vízia do budúcnosti – príklady dobrej praxe b) Návrhová časť: • Materiálové odporúčanie a kombinácie • Kreatívny koncept – uplatnenie keramických prvkov vo verejnom priestore, návrh keramických prvkov pre označenie ulíc a pod. • Výber vhodných druhov prvkov mestského mobiliáru • Vytypovanie lokalít pre umiestnenie keramických prvkov • Reklama a umenie vo verejnom priestranstve Počas plynutia zmluvy sa zhotoviteľ zúčastní pravidelných stretnutí so zadávateľom. Dizajn manuál bude konzultovaný s Krajským pamiatkovým úradom Bratislava. Rozsah dizajn manuálu by mal byť minimálne 30 strán textovej časti s pridaním obrázkových príloh.

Výsledok VO

Víťazný uchádzač: Design friendly s.r.o.
Zazmluvnená cena: 11400€
Zmluva: https://egov.modra.sk/FileOutputHttpHandler.ashx?arguments=CCqvpXa4kNx%2b6xPhl2EBDDuPZNbNsLGuVAD4Xmi0FMHgPIPl8qW6kmjb3WE8vlbl4%2bXcg83Yj%2b3hEzqRRHPP%2fwdjCxWDPbALcw%3d%3d
Dodatky: