Čadca OR PZ, vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnosti

Projekt: Zlepšenie ochrany práv obetí - posilnenie kapacít a postupov boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu

Verejný obstarávateľ: Inštitút pre výskum práce a rodiny

Dátum vyhlásenia: 24.11.2022

Termín na predloženie ponúk: 08.12.2022

Predmetom zákazky je realizácia stavebných úprav súvisiacich so zriadením špeciálnej výsluchovej miestnosti v objekte Okresného riaditeľstva PZ Čadca, Palárikova 977/25 Čadca

URL adresa: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/35067/summ…