Novinky

Obrázok ku správe:Výzva pre bilaterálne vzťahy v programe Domáce a rodovo podmienené násilie vyhlásená!

Výzva pre bilaterálne vzťahy v programe Domáce a rodovo podmienené násilie vyhlásená!

06.07.2021

Správca programu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR dňa 6.7.2021 vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o príspevok v…

Obrázok ku správe:Prihláste sa na informačný seminár k vyhlásenej Výzve na podporu inovácií a rozvoja podnikania (BIN 01)

Prihláste sa na informačný seminár k vyhlásenej Výzve na podporu inovácií a rozvoja podnikania (BIN 01)

25.06.2021

Výskumná agentúra ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a malých a stredných podnikov, ktorý je súčasťou Grantov EHP a Nórska 2014-2021…

Obrázok ku správe:Výskumná agentúra: Výzva na podporu inovácií a rozvoja podnikania vyhlásená dnes!

Výskumná agentúra: Výzva na podporu inovácií a rozvoja podnikania vyhlásená dnes!

17.06.2021

Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP vyhlasuje otvorenú Výzvu na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inovácií…

Obrázok ku správe:Program Miestny rozvoj a inklúzia: Výsledky výzvy LDI01

Program Miestny rozvoj a inklúzia: Výsledky výzvy LDI01

16.06.2021

Dňa 26. mája 2021 rozhodlo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Správca programu „Miestny rozvoj a inklúzia…

Obrázok ku správe:Správa o stave implementácie Grantov EHP a Nórska za rok 2020 v celoeurópskom kontexte je vydaná!

Správa o stave implementácie Grantov EHP a Nórska za rok 2020 v celoeurópskom kontexte je vydaná!

14.06.2021

Granty EHP a Nórska predstavujú záväzok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska podporovať udržateľnejší a inkluzívnejší rast v Európe, podporovať…

Obrázok ku správe:Informačný online seminár k výzve DGV02

Informačný online seminár k výzve DGV02

03.06.2021

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Správca programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“ financovaného z Nórskeho…

Obrázok ku správe:Program Domáce a rodovo podmienené násilie: Výsledky 1. uzávierky výzvy DGV01

Program Domáce a rodovo podmienené násilie: Výsledky 1. uzávierky výzvy DGV01

24.05.2021

Dňa 3. mája 2021 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako správca programu „Domáce a rodovo podmienené násilie…

Obrázok ku správe:Druhá výzva DGV02 v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie je vyhlásená!

Druhá výzva DGV02 v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie je vyhlásená!

12.05.2021

Správca programu – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásil dňa 14. mája 2021 otvorenú výzvu DGV02 na predkladanie…