Zmluva o vytvorení diela medzi PÚSR a Mgr. Miroslavom Števíkom o vytvorení libreta a scenára ku expozícií Dejiny Červeného Kláštora

Verejný obstarávateľ: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

URL adresa: https://www.crz.gov.sk/zmluva/5332007/