Zmluva o dielo č. 121/2020: Adaptácia objektu na Laskomerského ul. v Banskej Štiavnici - projekt CLTPP001 Pro Monumenta II.

Verejný obstarávateľ: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

URL adresa: https://www.crz.gov.sk/zmluva/5241087/