Zmluva o dielo č. 120/2020: Adaptácia objektu na Bottovej ul. v Levoči - projekt CLTPP001 Pro Monumenta II

Verejný obstarávateľ: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

URL adresa: https://www.crz.gov.sk/zmluva/5151558/