Kúpna zmluva 1001/2020 - Nákup 3 ks pracovných áut pre inšpektorov pamiatok PÚSR v rámci preddefinovaného projektu EEA grants Pro Monumenta II

Verejný obstarávateľ: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

URL adresa: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4869088&l=sk