Reštaurovanie exteriéru a modernizácia interiéru Domu umenia Fatra Žilina 02