Usmernenie U-NKB-4/2019 k Príručke pre bilaterálny fond

Názov usmernenia: Usmernenie U-NKB-4/2019 k Príručke pre bilaterálny fond 1.0
Číslo usmernenia: U – NKB – 6/2019
Vydal: Národný kontaktný bod
Dátum účinnosti: 27.12.2019
Určené pre subjekty: v zmysle Usmernenia, čl. 1

Usmernenie U-NKB-4/2019 k Príručke pre bilaterálny fond


Ďovoľujeme si Vás informovať, že dňa 18.12.2019 bol na internetovej stránke Európskej komisie zverejnený nový dokument aktuálne platných sadzieb paušálnych náhrad, v ktorom ale nedošlo k zmene výšky týchto sadzieb. Odkaz uvádzaný Prílohe č. 5 Príručky pre bilaterálny fond, už nie je platný. Aktuálne platný dokument nájdete zverejnený tu: 

https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/per_diem_rates_20191218.pdf.