Usmernenie U-NKB-2/2019 k Príručke pre žiadateľa, verzia 1.0

Názov usmernenia: Usmernenie U-NKB-2/2019, verzia 1.0 k Príručke pre žiadateľa
Číslo usmernenia: U – NKB – 2/2019
Vydal: Národný kontaktný bod
Dátum účinnosti: 
Určené pre subjekty: Týmto usmernením Národný kontaktný bod vydáva Príručku pre žiadateľa vezia 1.0, ktorá je záväzná pre žiadateľov v rámci programov spravovaných Úradom vlády SR, zároveň je zäväzné aj pre žiadateľov v rámci iných programov, ak tak určí príslušný správca programu.