Usmernenie k nezrovnalostiam a pravidlám financovania finančných opráv, verzia 1.0​

Názov usmernenia: Usmernenie k nezrovnalostiam a pravidlám financovania finančných opráv
Číslo usmernenia: U – NKB – 1/2017
Vydal: Národný kontaktný bod
Dátum účinnosti: 28.8.2017
Určené pre subjekty:

  • Národný kontaktný bod
  • Správcovia programov (v zmysle Dohody o implementácii programu)
  • Certifikačný orgán (v zmysle uznesenie vlády SR č. 146/2017)
  • Orgán auditu (v zmysle uznesenie vlády SR č. 146/2017)
  • Orgán pre nezrovnalosti (v zmysle uznesenie vlády SR č. 146/2017)
  • Prijímatelia (v zmysle projektovej zmluvy)
  • Partneri projektov (v zmysle partnerskej dohody)
  • Úrad vládneho auditu
  • Žiadatelia v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy (v zmysle uzavretej zmluvy)

Usmernenie k nezrovnalostiam a pravidlám financovania finančných opráv

Prílohy