Dátumy schválenia záverečných správ o programoch

  • Schválenie záverečnej správy o programe Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha Úradom pre finančný mechanizmus: 3.12.2019
  • Schválenie záverečnej správy o programe Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie národných nerovností a podporu sociálnej inklúzie Úradom pre finančný mechanizmus: 14.2.2018
  • Schválenie záverečnej správy o programe Cezhraničná spolupráca Úradom pre finančný mechanizmus: 13.3.2020
  • Schválenie záverečnej správy o programe Domáce a rodovo podmienené násilie Úradom pre finančný mechanizmus: 19.9.2018
  • Schválenie záverečnej správy Fondu technickej asistencie a fondu pre bilaterálne vzťahy na národnej úrovni pre programové obdobie 2009-2014 Úradom pre finančný mechanizmus: 29.8.2019
  • Schválenie záverečnej správy o programe Zelené inovácie v priemysle Úradom pre finančný mechanizmus: 14.7.2020
  • Schválenie záverečnej správy o programe Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva Úradom pre finančný mechanizmus: 8.4.2020
  • Schválenie záverečnej správy o programe Štipendijný program EHP Úradom pre finančný mechanizmus: 13.12.2018