Výzva schémy malých grantov na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inštitucionálnej cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou (GGC02)

Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o projekt je zameraná na podporu inštitucionálnej spolupráce s Ukrajinou týkajúcej sa dobrej správy vecí verejných, zodpovedných inštitúcií, transparentnosti a ktoré prispievajú k zlepšenej integrite a zodpovednosti verejnej správy (GGC02).

Správca programu Úrad vlády SR vyhlasuje otvorenú výzvu GGC02 na predkladanie žiadostí o projekt z programu „Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca“, ktorej hlavnou ambíciou je podpora vysoko kvalitných projektov podporujúcich inštitucionálnu cezhraničnú spoluprácu medzi slovenskými a ukrajinskými verejnými inštitúciami v oblasti dobrej správy vecí verejných, zodpovedných inštitúcií a transparentnosti. Táto výzva poskytuje príležitosť realizovať projekty s iniciatívami na miestnej úrovni, a teda príležitosť pre miestne a regionálne verejné inštitúcie na Slovensku a na Ukrajine realizovať menšie projekty vo vyššie uvedených oblastiach:

Text výzvy GGC02

Príručka pre žiadateľa, verzia 2.0 (účinná od 26.11.2019)


Návrh - vzor Projektovej zmluvy

Návrh - vzor Partnerskej dohody


Aplikácia na predkladanie žiadostí o projekt bola uzavretá.


Uzávierka výziev GGC01 a GGC02 v rámci programu „Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca – vyhodnotenie (04.02.2020)

Program Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca: Výsledky výziev GGC01 a GGC02 (10.08.2020)

Program Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca: Výsledky výziev GGC01 a GGC02 – AKTUALIZÁCIA (13.10.2020)