Výzva pre bilaterálne vzťahy na vytvorenie a rozvoj partnerstva (DGVBF02) - Podpora intervenčných tímov na lokálnej úrovni poskytujúcich služby pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia, vrátane detí

Správca programu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje výzvu DGVBF02 na predkladanie žiadostí o príspevok z Fondu pre bilaterálne vzťahy na program „Domáce a rodovo podmienené násilie“ určenú pre subjekty, ktoré plánujú žiadať podporu v rámci Výzvy DGV02 na podporu intervenčných tímov na lokálnej úrovni poskytujúcich služby pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia, vrátane detí.


Príručka pre bilaterálny fond vrátane príloh


Vzor - Zmluva o príspevku a Ponuky na poskytnutie príspevku