Otvorená výzva pre bilaterálne iniciatívy medzi Slovenskom a Nórskom v oblasti domáceho a rodovo podmieneného násilia (DGVBF04)

Správca programu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje otvorenú výzvu DGVBF04 na predkladanie žiadostí o príspevok z Fondu pre bilaterálne vzťahy na program „Domáce a rodovo podmienené násilie“ určenú na bilaterálne iniciatívy medzi subjektami z Nórskeho kráľovstva a Slovenskej republiky pôsobiacimi v oblasti domáceho a rodovo podmieneného násilia:

Výzva DGVBF04 na predkladanie žiadostí o príspevok


Príručka pre bilaterálny fond vrátane príloh


Vzor - Zmluva o príspevku a Ponuky na poskytnutie príspevku