Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inštitucionálnej cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou (GGC01)

Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o projekt je zameraná na podporu inštitucionálnej spolupráce s Ukrajinou týkajúcej sa dobrej správy vecí verejných, zodpovedných inštitúcií, transparentnosti a ktoré prispievajú k zlepšenej integrite a zodpovednosti verejnej správy (GGC01).

Správca programu Úrad vlády SR vyhlasuje otvorenú výzvu GGC01 na predkladanie žiadostí o projekt z programu „Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca“, ktorej hlavnou ambíciou je podpora vysoko kvalitných projektov podporujúcich inštitucionálnu cezhraničnú spoluprácu medzi slovenskými a ukrajinskými verejnými inštitúciami v oblasti dobrej správy vecí verejných, zodpovedných inštitúcií a transparentnosti. Táto výzva je primárne venovaná národnej spolupráci medzi slovenskými a ukrajinskými verejnými inštitúciami na podporu rozsiahlejších iniciatív:

Text výzvy GGC01

Príručka pre žiadateľa, verzia 2.0 (účinná od 26.11.2019)

Na internetovej stránke Európskej komisie bol dňa 18.12.2019 zverejnený dokument aktuálne platných sadzieb paušálnych náhrad, v ktorom ale nedošlo k zmene výšky týchto sadzieb. Odkaz uvádzaný v Príručke pre žiadateľa v časti 14.2.2.1 Cestovné náhrady, už nie je platný. Aktuálne platný odkaz je: https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/per_diem_rates_20191218.pdf.


Návrh - vzor Projektovej zmluvy

Návrh - vzor Partnerskej dohody


Aplikácia na predkladanie žiadostí o projekt bola uzavretá.


Uzávierka výziev GGC01 a GGC02 v rámci programu „Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca – vyhodnotenie (04.02.2020)

Program Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca: Výsledky výziev GGC01 a GGC02 (10.08.2020)

Program Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca: Výsledky výziev GGC01 a GGC02 – AKTUALIZÁCIA (13.10.2020)