Zriadenie a vytvorenie nového webového sídla

Projekt: Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich kultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov

Verejný obstarávateľ: Štátny pedagogický ústav

Dátum vyhlásenia: 30.06.2021

Termín na predloženie ponúk: 19.07.2021

Predmetom obstarávania je výber dodávateľa na zriadenie a vytvorenie nového webového sídla projektu č. LDIPP001 „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“, ktorý má sídliť na doméne www.spolu-together-jekhetane.sk. Cieľom web stránky má byť propagácia projektu, donora projektu a zdroja financovania. Ďalej informovať o spolupráci s partnerom projektu Európskym Wergeland Centrom. Stránka má taktiež poskytnúť prehľad projektových aktivít, priebeh realizácie projektu, výstupy projektu (publikácie, vzdelávacie aktivity, študijné návštevy, školenia a tréningy), priebežné hodnotenie, aktuality, krátke správy, záverečné hodnotenie, archív, často kladené otázky. Predmet obstarávania bude financovaný z Nórskych grantov a zo štátneho rozpočtu SR v rámci programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

URL adresa: https://www.statpedu.sk/sk/pre-verejnost/verejne-o…

Výsledok VO

Víťazný uchádzač: invibe s.r.o.
Zazmluvnená cena: 10554€
Zmluva: https://www.crz.gov.sk/zmluva/5954799/
Dodatky: